Friday, August 19, 2016

Hanggang Kailan?

Hanggang kailan ako mag-iisa?

Sa bansang aking kinakasama. 

 Kalungkutan sa dapithapon.

Di alam kung saan paroroon.

No comments:

Post a Comment