Sunday, March 31, 2013

Happy Easter!

jesus easter photo: Easter Jesus Easter.jpg
The spirit of Easter is all about Love, Hope, Grace, and Joyful living. The Lord Jesus Christ came to earth with a life to give so everyone of us may continue to live. Christ has risen! Glory be to God! Happy Easter to all!

Wednesday, March 27, 2013

Prayers

It's Holy Week around the Catholic world and today is Holy Tuesday (March 26, 2013). Since malayo ako sa ating bansa at nandito sa bansang mahigpit na ipinagbabawal ang mag-practice ng ibang relihiyon, isang mabisang paraan upang magtika at mag-anuyo ay gawin ito sa apat na sulok ng aming flat. Ito ang panahon na dapat magnilay-nilay tayong lahat at humingi ng kapatawaran sa ating panginoong Hesus Kristo na nag-alay ng kanyang buhay upang iligtas tayo sa ating mga kasalanan. Masasabi kong isa akong debotong Katoliko bagama't walang anumang simbahan dito sa Saudi Arabia ay sa sarili kong silid ako nagdarasal at dumadalangin sa ating panginoong Hesus Kristo. Ang pag-alay ng prayers sa kanya, humingi ng tawad sa anumang kasalanang nagawa, ang magpasalamat sa mga blessings na binibigay niya sa akin, mga hiling ng pag-gabay sa sarili at sa aking pamilya ang tanging mga dalangin ko sa ating poong maykapal. Nawa'y sa Holy Week na ito ay mag-alay tayong lahat na Katoliko ng panalangin ng kapatawaran, kapayapaan sa mundo, pasasalamat sa mga biyayang bigay ng nasa itaas, at higit sa lahat ang pag-big ng bawat isa sa atin at sa buong mundo. Ang prayers ay isang mabisang paraan upang tayong lahat ay mapalapit sa ating Panginoon.

Thursday, March 14, 2013

Key Chains From Spain

One of our Process Engineer who went on business trip in Spain gave me these key chains as a token of appreciation. They said key chains are lucky charms as they represent the key of opening a successful life.  These two key chains will add to my numerous collections.  Thanks Mr. Basel!
Wednesday, March 13, 2013

Refreshing COLD for HIM Eau de Toilette by Benetton

Just bought the latest COLD for HIM Eau de Toilette from United Colors of Benetton.    This natural spray is so refreshing and very cool.  Aside from its very refreshing smell, the perfume has a new box design which I considered a class of its own.  COLD for HIM is one of my favorite perfume spray for my everyday use at the office.  COLD for HIM is classified as a luxurious, fruity fragrance. This masculine scent possesses a blend of lemon, mandarin, and geranium which I enjoyed so much.

Friday, March 08, 2013

My New Samsung Galaxy Note II

Eversince Samsung has release the Galaxy series of its smartphone, I never missed to buy its different models.  As of now, I have already 5 different kind of Samsung phones.  For me the Galaxy series is a class of its own.  I bought recently this excellent, cool and very reliable Samsung Galaxy Note II.