Tuesday, May 14, 2013

Happy Mother's Day

To the greatest mother on earth, Happy Mother's Day, Nanay Lina! Mahal na mahal ka po namin.  Sa lahat po ng mga sakripisyo ninyo para sa aming pitong magkakapatid, hindi po ito matutumbasan ng anumang materyal na bagay.  Ikaw na po ang pinakadakila at importanteng regalo ng Diyos para amin. Lahat ng iyung paghihirap, pagtitiis, pagmamahal na inukol mo amin, maraming maraming salamat po Nanay Lina.  Nawa'y gabayan po kayo ng ating Panginoon sa araw-araw at bigyan po kayo ng malusog na pangangatawan habang buhay.